ข้อตกลงร่วมกัน

          ….ข้อคิดสำหรับนักเรียนทุกคน….เจ้าหนูชินจัง จอมแก่น 'ดุ๊กดิ๊ก'

                                  เด็กเอ๋ย….เด็กน้อย     ความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา

                     เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา     เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน

             ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน   จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล

                       ถึงลำบากตรากตรำก็จำทน    เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย….

 

Advertisements